Cliëntenraad 2018-03-01T01:39:58+00:00

Cliëntenraad

Zorg draait om mensen. Om u. Thuiszorg Naborgh streeft naar maatwerk, maar om te bepalen in welke mate onze dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van onze cliënten houden we nauw contact met de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten, of familieleden van cliënten, en vormt een zelfstandig functionerend orgaan dat de directie van Thuiszorg Naborgh, gevraagd en ongevraagd, voorziet van advies.

De Cliëntenraad komt op regelmatige basis bij elkaar om de ideeën en wensen van haar achterban te bespreken. Daarnaast stemt de Cliëntenraad periodiek af met de directie van Thuiszorg Naborgh. Zo houden alle partijen elkaar op de hoogte van relevante zaken.

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de Cliëntenraad van Thuiszorg Naborgh? Neem dan contact op via info@thuiszorgnaborgh.nl