Klachten 2018-03-02T14:43:22+00:00

Klachten

Heeft u een klacht?

Thuiszorg Naborgh zet zich volledig in om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan er toch iets misgaan, waardoor u ontevreden bent over onze zorgverlening. U kunt dan een klacht indienen. Uw klacht geeft ons de gelegenheid de fout te herstellen en onze dienstverlening te verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Als u vervolgens nog steeds ontevreden bent, dan kunt een formele, schriftelijke klacht indienen.

U kunt een klacht, voldoende omschreven, schriftelijk voorleggen:
U kunt hierbij gebruik maken van ons klachtenformulier.

Per e-mail: klachten@thuiszorgnaborgh.nl

Of

Per post:

Thuiszorg Naborgh

t.a.v. de Directie

Pythagorasweg 19

3076 AJ  Rotterdam

Externe klachtenfunctionaris

Wanneer het niet lukt om in onderling overleg tot een passende oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de Klachtenfunctionaris van SPOT.

U kunt de klachtenfunctionaris van SPOT bereiken via Branchevereniging SPOT
Per e-mail: klacht@verenigingspot.nl

Of
Per post: Vereniging SPOT

t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Of
Per telefoon: 035 – 54 27 517